Bài ôn tập môn Toán lớp 1 - Tuần 2

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài ôn tập môn Toán lớp 1 - Tuần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP
I. Toán
Bài 1. Mẹ mua 17 quả bóng cho Quang và Vinh, mẹ cho Vinh 6 quả bóng. Hỏi mẹ cho Quang mấy quả bóng?
Tóm tắt
Lời giải
Mẹ mua  quả bóng
Số quả bóng mẹ cho Quang là
Cho Vinh:  quả
.. (quả)
Cho Quang  quả?
Đáp số ..
Bài 2. Đặt tính rồi tính
13 + 2 = 	18 - 7 = 	13 + 4 = ..
+
13
2
	.		
Bài 3. Điền tiếp vào dãy số
1, 3, 5, 7, 9, ., ., .., .., 19.
18, 16, , , ., 8.
?
9
7
1
10
1
5
4
1222
5
2
5
Bài 4. Số ?
A
B
C
D
Bài 5. Có mấy đoạn thẳng?
II. Tiếng Việt
Bài 1. l hay n?
	Quả ..a; 	quả ..ựu; 	quả .a	vở ô ..y
Bài 2. s hay x?
	.ản ..uất	con ..âu	cặp ách	ạch .ẽ
Bài 3. ước hay ướt?
	th. kẻ	bá t	 mơ	ẩm ..

File đính kèm:

  • docTuan2.doc
Đề thi liên quan