Bài kiểm tra Toán lớp 2

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra Toán lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài kiểm tra toán -2
Thời gian 40ph
Phần trắc nghiệm 
Hãy khoanh vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1:
a) Số lớn nhất có một chữ số là 8
 A. Đúng B. Sai 
b) Số 7 đọc là 
 A. bẩy B. bảy
Câu 2:
a) Số bé nhất khác số 0 là 
A. 2
B. 5
C. 0
D. 1
 b) Số liền sau số có một chữ số lớn nhất là 
A. 8
B. 9
C. 10
D. 1
Câu 3: Khoanh vào đáp án đúng 
Hàng 1 : 4 bạn 
Hàng 2 : 5 bạn 
Cả hai hàng : bạn ?
Các phép tính của bài toán là 
A. 4 + 5 = 8
B. 9 – 4 = 5
C. 5 + 4 = 9
Câu 4: Đúng ghi Đ sai ghi S
 10
-
 3
 7
 5
+
 5
10
 10
-
 10
 10
 0
+
 10
 10
 10
-
 8
 2
Câu 5 : hình bên có 
A. 4 tam giác 
B. 5 tam giác 
C. 6 tam giác 
Phần tự luận 
Bài 1: Nối số thích hợp với ô trống 
8
7
9
3
4
10
6
 + 5	+ 4	- 3
Bài 2 : Điền dấu + , - , = , > , < 
6 9 – 2 
10 3 = 6 1
5 1 > 10 6
10 – 9 3 - 2
4 10 6 0
3 < 6 2
Bài 3: Điền số 
6 – 3 < - 5
9 = - 1
9 - > 10 - 
10 > + 
7 = - 
4 + 6 = 3 + 
Bài 4 : Cho các số từ 0 đến 10 . Hãy viết các phép tính trừ có kết quả là 6
Bài 5 : Viêt phép tính thích hợp 
Viên bi
Bi xanh : 4 viên 
Bi đỏ : 6 viên 	
Cả trâu và bò : 9 con 
Trâu : 5 con 
Bò : con ?
Bài 6: kẻ thêm một đoạn thẳng để hình vẽ bên có 4 tam giác 

File đính kèm:

 • docde on tapHKI.doc