Bài kiểm tra Toán cuối năm học 2009 – 2010

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra Toán cuối năm học 2009 – 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ÁNG Họ tênLớp 1 
BÀI KIỂM TRA TOÁN CUỐI NĂM HỌC 2009 – 2010
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
 Bài 1: 
 a / Viết số :
 Ba mươi chín : ......... 	Sáu mươi hai : ............ 
 Năm mươi lăm :......... 	Bốn mươi tám : ............
 Tám mươi tám : ........ 	Chín mươi bảy : ...........
 b/ Viết các sổ ; 25 , 58 , 72 , 36 , 90 , 54 theo thứ tự :
 -Từ lớn đến bé : ......................................................................
 -Từ bé đến lớn : ............................................................ .........
 c / 
 Số liền trước 
 Số đã biết 
 Số liền sau 
 40
 75
 99
Bài 2 
a / Tính nhẩm :
 15 + 4 – 8 = ........... 80 cm – 50 cm = ..............
 18 – 6 + 3 = ........... 40 cm + 20 cm = .............
	b / Đặt tính và tính :
35 + 12 	85 – 43 	 60 + 15 	 78 - 38 
	............	............	.................	...............	
	............	............	.................	...............	
	............	............	.................	...............	
	............	............	.................	...............	
Bài 3 : Điền dấu : = vào chổ chấm 
 19 – 4 .......... 25 	 30 + 40 ......... 60 + 20 
 40 + 15 ......... 58 	 42 + 5 ....... 58 - 8 
Bài 4 :
 Đàn gà nhà em có 35 con gà mái và 12 con gà trống . Hỏi đàn gà nhà em có tất cả bao nhiêu con gà ? . 
Bài giải :
................................................................................
................................................................................
.................................................................................
	Bài 5 : Hình bên có:
............ hình vuông 
............ hình tam giác 
Bài 6 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
 a/ Số 62 gồm:	b/ Đồng hồ chỉ 	
A, 60 chục và 2 đơn vị	A, 12 giờ	
B, 6 chục cà 2 đơn vị	B, 8 giờ
C, 2chục và 6 đơn vị	C, 4 giờ

File đính kèm:

  • docDe thi toan cuoi nam 20092010.doc