Bài kiểm tra môn Vật lí 6 năm học: 2012 - 2013

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra môn Vật lí 6 năm học: 2012 - 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Ba Lòng BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 6
 Năm học: 2012 - 2013
Lớp: 6. Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ...Ngày kiểm tra: /  / 2012, ngày trả : //2012
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Bằng số
Bằng chữ
Đề chẵn
Câu 1. (2 điểm)
 a.Trên vỏ hộp sữa ông thọ có ghi 400g. Con số đó có ý nghĩa gì?
 b.Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông, trên có ghi 7T có ý nghĩa gì?
Câu 2.(3 điểm) 
 a. Đặc điểm của 2 lực cân bằng.
 b. Cho ví dụ về hai lực cân bằng.
 a) 1 m = ..cm b) 3 cm =.m m c) 0,5 m = ..cm
 d) 2 km =m e) 2,5 kg = g g) 1tấn = .kg
Câu 3.(3 điểm). Khi mang một vật có khối lượng 2 kg và một vật có trọng lượng 15 N thì vật nào nặng hơn? Vì sao?
Câu 4. (2 điểm) Một quả cầu được treo bằng một sợi dây mảnh ( hình vẽ). Cho biết 
a.Có những lực nào tác dụng lên quả cầu. Nêu rõ phương và chiều của lực.
b.Quả cầu đứng yên chứng tỏ điều gì?
Bài làm
Trường THCS Ba Lòng BÀI KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 6
 Năm học: 2012 - 2013
Lớp: 6. Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ...Ngày kiểm tra: /  / 2012, ngày trả : //2012
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Bằng số
Bằng chữ
Đề lẽ
Câu 1.( 2 điểm) Hãy nêu 2 cách để đo vật rắn không thấm nước và chìm trong nước ?
 Áp dụng: Tính thể tích hòn bi sắt trong trường hợp sau:
 Mức nước trong bình chia độ lúc đầu là 50 cm. Sau khi thả hòn bi sắt ta thấy mức nước trong bình lúc này là 120 cm.Tính thể tích của hòn bi ?
C©u 2 (3 điểm) Kết quả tác dụng của lực là gì? Mỗi kết quả cho 1 ví dụ.
Câu 3.( 3 điểm) Khi mang một vật có khối lượng 2 kg và một vật có trọng lượng 15 N thì vật nào nặng hơn? Vì sao?
Câu 4. ( 2 điểm) Một quả cầu được treo bằng một sợi dây mảnh ( hình vẽ). Cho biết 
a. Có những lực nào tác dụng lên quả cầu. Nêu rõ phương và chiều của lực.
b. Quả cầu đứng yên chứng tỏ điều gì?
Bài làm
Hướng dẫn chấm
(đềchẵn)
Câu 1. ( 2 điểm)
 a.Trên vỏ hộp sữa ông thọ có ghi 400g. Con số đó có ý nghĩa là lượng sữa chứa trong hộp là 400g ( 1 điểm)
 b.Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông, trên có ghi 7T có ý nghĩa: số 7T chỉ cho xe có khối lượng từ 7T trở xuống qua cầu còn trên 7T không được phép qua cầu.( 1 điểm)
Câu 2.( 3 điểm) Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống:
 a) 1 m = 100cm b) 3 cm =30m m c) 0,5 m = 50cm
 d) 2 km =2000m e) 2,5 kg = 2500g g) 1tấn = 1000kg
Câu 3.( 3 điểm). Khi mang một vật có khối lượng 2 kg và một vật có trọng lượng 15 N thì vật nào nặng hơn? Vì sao?
Vật có khối lượng 2kg thì có trọng lượng 20N. Vậy vật có khối lượng 2 kh nặng hơn.
Câu 4. ( 2 điểm)
Một quả cầu được treo bằng một sợi dây mảnh ( hình vẽ). Cho biết 
a.Có 2 lực tác dụng lên quả cầu, lực của sợi dây và trọng lực (1 điểm)
Lực kéo của sợi dây có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.(0.5 điểm)
Trọng ,lực có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống ( 0.5 điểm)
Đề lẽ
Câu 1.( 2 điểm) : 
 Hãy nêu 2 cách để đo vật rắn không thấm nước và chìm trong nước ?
Dùng bình chia độ và dùng bình tràn( 1 điểm).
Áp dụng: Tính thể tích hòn bi sắt trong trường hợp sau:
 Mức nước trong bình chia độ lúc đầu là 50 cm. Sau khi thả hòn bi sắt ta thấy mức nước trong bình lúc này là 120 cm.Tính thể tích của hòn bi ?
Áp dụng: V=120-50=70cm3 ( 1 điểm)
C©u 2 (3.0®): T×m sè thÝch hîp ®iÒn vµo c¸c chæ trèng d­íi ®©y :
(mỗi câu đúng 0.5 điểm)
 a) 2 m = 200cm b) 4 cm = 40 m m c) 0,15 m = 15cm
 d) 3 km = 3000 m e) 3,5 kg = 3500g g) 5tấn = 5000kg

File đính kèm:

  • docBo de KT 1 tiet HK I lop 6 20122013.doc
Đề thi liên quan