Bài kiểm tra môn Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài kiểm tra 
I. khoanh vào đáp án đúng 
Bài 1: Cho các số : 1 , 3 , 5 ,  , 9
Số cần điền vào  là 
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
Bài 2: Dãy số sau được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn 
 a) Đúng 
9
7
5
3
1
 b) Sai
Bài 3: Số lớn nhất bé hơn 8 là 
a.10
b. 7
c. 0
8
2
3
6
9
4
3
7
Bài 4: Số cần điền vào 	là : 
a. 5
b. 6
c. 10
Bài 5: Đúng ghi Đ , sai ghi S
 3 7 10 6
+ - - +
 7 3 1 4
10 10 9 10
II. Phần tự luận 
Bài 1:
a) Điền dấu > , < , =
7 4 – 3
5 – 5 5
6+ 3 6 + 2
10 – 4 10 - 3
b) + , - , =
2 2 < 1
3 3 > 0
5 4 = 6 3
4 5 4 3
Bài 2: Điền số 
8 + < 9
 - 3 > 6 – 3
9 - = 4 + 4 
 + 3 = 5 + 4 
6 = - 2 - 2
4 + 4 = - 1
3 + = 8 + = 9 +1 = +4 = 5 + 
Bài 3: Cho các số : 4, 8 ,3 , 9 , 2 , 0 
Viết các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé:
Số lớn nhất là :..
Số bé nhất là :
Số bé hơn 8 và lớn hơn 2 là :..
Bài 4:Viết phép tính thích hợp 
Gà mái : 7 con 
Gà trống : 3 con 
Đàn gà có :..con 
Bà cho Hà 5 chiếc kẹo 
Bà còn : 4 chiếc kẹo 
Bà có :.chiếc kẹo 
Bài 5: Hình vẽ bên có 
..hình vuông 
.tam giác 
Bài 6: 
a)Viết các số lớn hơn 3 và nhỏ hơn 9:.
b)Số nhỏ nhất có một chữ số là : ..
c)số lớn nhất có một chữ số là :
d) Trong các số đã học số lớn nhất là :.
e) Số đứng sau số 3 lớn nhất là :
f) Số liền sau số 3 là : .
8
Bài 7:Hình giống nhau điền số giống nhau
 + = 
 - + = 
 + + = 9

File đính kèm:

  • dockthk1-2.doc
Đề thi liên quan