Bài kiểm tra lớp 1 giữa học kì 2 – 2009 - 2010 môn: Toán

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra lớp 1 giữa học kì 2 – 2009 - 2010 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
Trường:. Bài kiểm tra lớp 1
Lớp:.. giữa học kì 2 – 2009 - 2010
Tên:. Môn: Toán
 (Thời gian: .phút)
Bài 1: Đặt tính rồi tính
19 - 7 40 + 30 18 - 1 13 + 5
..
Bài 2: Số
 14 = 18 - ......... 19 -  = 13
 11 + .. = 17 15 = 11 + ..........
Bài 3: Cho các số: 17, 13, 30, 11, 15, 8
a.Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:.
b. Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: .
Bài 4: Đúng ghi Đ , sai ghi S
 70 cm - 50 cm = 20
 70 cm - 50 cm = 20 cm 
 60 cm - 10 cm = 30 cm
Bài 5: Đúng ghi Đ , sai ghi S
 - Điểm A ở trong hình tứ giác
 .A - Điểm B ở ngoài hình tứ giác 
 .C . I . E - Điểm E ở ngoài hình tứ giác 
 . B - Điểm C ở ngoài hình tứ giác 
 - Điểm I ở ngoài hình tứ giác 
 - Điểm D ở ngoài hình tứ giác 
 Bài 6: Nhà Lan có 20 cái cốc, mẹ mua thêm 1 chục cái đĩa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái cốc và cái đĩa?
Bài giải
............................................................................................................................................
Bài 7: Giải bài toán theo tóm tắt:
 M N P
? cm
 3 cm	6 cm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKiem tra toan GK2 lop 1.doc