Bài kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ II năm học: 2009 - 2009 môn: Toán

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ II năm học: 2009 - 2009 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên :....................... Lớp 1
Trường tiểu học Hiền Đa
Bài kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ II 
Năm học: 2009 - 2009
Môn : Toán (Thời gian 40 phút)
 Điểm 	 Lời phê của thầy giáo ( cô giáo )
Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào . 
A. 90 cm – 30 cm = 50 cm 
B. 90 cm – 30 cm = 60 cm Câu 2: Nối phép tính với kết quả đúng. 
A. 19 – 7 	a. 13
B. 12 + 3 – 2 	b. 12
	Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 
Số 19 gồm .......... chục .......... đơn vị.
Số 4 gồm .......... chục .......... đơn vị.
Câu 4: Tính. 
A. 1 4 	 B. 1 7 	 C. 4 0 	 D. 7 0
 + 3	 - 6	 + 5 0 - 3 0
 ..................	 ......................	 ...................	 ...................
	Câu 5: Điền dấu +;- vào cho thích hợp. 
A. 60 20 = 80	 B. 60 20 = 40	C. 40 10=30 D.4010=50
	Câu 6: Hoa hái được 10 bông hoa, Mai hái được 20 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?
 Bài giải:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	Câu 7: 
Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm.
 B.Vẽ tiếp đoạn thẳng BC có độ dài 5 cm. 
Họ và tên :....................... Lớp 1
Trường tiểu học Hiền Đa
Bài kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ II 
Năm học: 2008 - 2009
Môn : Tiếng việt (Thời gian 40 phút)
 Điểm 	 Lời phê của thầy giáo ( cô giáo )
Câu 1:Nối.
có bảy ngày.
Trường học
là ngôi nhà thứ hai của em.
Một tuần lễ
hót rất hay.
Trái xoài chín
rất ngon
Con chim khuyên
Câu 2:Điền.
A. uât hay uyêt B. oay hay oăt
Phong cảnh t..ẽ... đẹp. Dòng nước x...'....
Biểu diễn nghệ th.. ...ẽ...... Đường rẽ ng...ẽ. t trái. 
Câu 3: Viết một tiếng có vần ai, một tiếng có vần ay. 
Câu 4: Tập chép: 
Cái Bống là cái bống bang
Khéo sảy, khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Mẹ Bống đi chợ đường trơn 
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng.

File đính kèm:

  • docDe KSGKII 0809 Hien Da.doc