Bài kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ II năm học: 2007 - 2008 môn: Toán

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ II năm học: 2007 - 2008 môn: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên :....................... Lớp 1
Trường tiểu học Hiền Đa
Bài kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ II 
Năm học: 2007 - 2008
Môn : Toán (Thời gian 40 phút)
 Điểm 	 Lời phê của thầy giáo ( cô giáo )
Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào . 
A. 90 cm – 30 cm = 50 cm 
B. 90 cm – 30 cm = 60 cm Câu 2: Nối phép tính với kết quả đúng. 
A. 19 – 7 	a. 13
B. 12 + 3 – 2 	b. 12
	Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 
Số 19 gồm .......... chục .......... đơn vị.
Số 4 gồm .......... chục .......... đơn vị.
Câu 4: Tính. 
A. 1 4 	 B. 1 7 	 C. 4 0 	 D. 7 0
 + 3	 - 6	 + 5 0 - 3 0
 ..................	 ......................	 ...................	 ...................
	Câu 5: Điền dấu +;- vào cho thích hợp. 
A. 60 20 = 80	 B. 60 20 = 40	C. 40 10=30 D.4010=50
	Câu 6: Hoa hái được 10 bông hoa, Mai hái được 20 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?
 Bài giải:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	Câu 7: 
Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm.
 B.Vẽ tiếp đoạn thẳng BC có độ dài 5 cm. 
Họ và tên :....................... Lớp 1
Trường tiểu học Hiền Đa
Bài kiểm tra khảo sát chất lượng giữa học kỳ II 
Năm học: 2007 - 2008
Môn : Tiếng việt (Thời gian 40 phút)
 Điểm 	 Lời phê của thầy giáo ( cô giáo )
Câu 1:Nối.
có bảy ngày.
Trường học
là ngôi nhà thứ hai của em.
Một tuần lễ
hót rất hay.
Trái xoài chín
rất ngon
Con chim khuyên
Câu 2:Điền.
A. uât hay uyêt B. oay hay oăt
Phong cảnh t....... đẹp. Dòng nước x...'....
Biểu diễn nghệ th....... Đường rẽ ng......t trái. 
Câu 3: Viết một tiếng có vần ai, một tiếng có vần ay. 
Câu 4: Tập chép: 
	Cỏ mọc xanh chân đê
	Dâu xum xê nương bãi
	Cây cam vàng thêm trái
	Hoa khoe sắc nơi nơi.

File đính kèm:

  • docDe KSGKII Hien Da.doc