Bài kiểm tra học sinh giỏi môn: Toán 1

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn: Toán 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Triệu Đề
Họ Và tên: 
Lớp: 1
Bài kiểm tra học sinh giỏi
Môn: Toán 1
Thời gian làm bài: 40 phút
Bài 1 (1 điểm): Em hãy ghi lại các số có hai chữ số khác nhau vào dòng dưới đây:
.; ..; ..; .; ..; ..; .; ..; ..;
Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: 
Bài 2 (2 điểm): Điền dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) vào chỗ chấm (..) ở dòng sau để có phép tính đúng.
1.1.1.1.1.1 = 6
1.1.1.1.1.1 = 4
1.1.1.1.1.1 = 2
1.1.1.1.1.1 = 0
Bài 3 (2 điểm): Tính (theo mẫu)
Mẫu: 3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4)
 = 10 + 10
 =20
9 + 7 + 3 + 1 = 
 = ....................................
Bài 4 (3 điểm): Bình hỏi Minh: “Năm nay chị bạn bao nhiêu tuổi?” Minh đáp: “Tuổi mình nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi. Mình kém chị mình 4 tuổi.” Hỏi chị của bạn Minh năm nay bao nhiêu tuổi?
Bài giải:
Bài 5 (2 điểm): Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác:

File đính kèm:

  • docHAC HAI DE THI HSG TOAN 1.doc