Bài kiểm tra học kỳ II - Năm học 2009 - 2010 môn: Toán lớp 1

doc4 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kỳ II - Năm học 2009 - 2010 môn: Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ ........ ngày...... tháng .... năm.........
Bài kiểm tra học kỳ II- năm học 2009 - 2010
Môn : toán - lớp 1
Thời gian: 40 phút
Họ và tên : ..Số báo danh: ................
Lớp: Trường: Tiểu học Đằng Hải
 Giám thị 1 Giám thị 2 Số phách 
................................................. ........................................
 Điểm
 Giáo viên chấm 1 Giáo viên chấm 2 Số phách 
 ............................... ................................
 I. Phần trắc nghiệm
* Khoanh vào trước ý trả lời đúng
Bài 1: Số liền trước của số 85 là số:
A. 86
B. 88
C. 84
D. 87
Bài 2: Số bé nhất trong các số sau: 86, 90, 74, 52 là:
A. 86
B. 90
C. 74
D. 52
Bài 3: Kết quả của phép tính 21 + 25 lớn hơn số nào dưới đây?
A. 45
B. 47
C. 50
D. 46
Bài 4: Bố của Lan đi công tác 1 tuần lễ và 2 ngày. Hỏi bố của Lan đi công tác tất cả mấy ngày?
A. 7 ngày
B. 9 ngày
C. 3 ngày
D. 8 ngày
II. Phần tự luận
Bài 1: Đặt tính rồi tính
37 + 21
47 - 6
5 + 32
99 - 66
10 - 4
54 +11
Bài 2: Xếp các số 15, 45, 13, 66 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn: .
b) Từ lớn đến bé :..
 Không viết vào phần gạch chéo
Bài 3: Lan cắt được 13 bông hoa. Hà cắt được 15 bông hoa. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu bông hoa?
Đáp án và biểu Điểm
I. Phần trắc nghiệm ( 4 điểm) 
Mỗi bài khoanh đúng được 1 điểm
Bài 1: C Bài 2: D
Bài 3: A Bài 4: B
II. Phần tự luận (6 Điểm )
Bài 1: ( 3 điểm ) Mỗi phép tính đặt tính đúng và tính đúng kết quả được 0.5 điểm
Bài 2: (1 điểm) Mỗi phần được 0.5 điểm
a) Từ bé đến lớn: 13, 15, 45, 66
b Từ lớn đến bé :66, 45, 15, 13
 Bài 3: (2 điểm)
Bài giải
Cả hai bạn cắt được số bông hoa là:
13 +15 = 28 ( bông hoa )
Đáp số: 28 bông hoa
Lời giải: 0.5 điểm
Phép tính: 1 điểm
Đáp số: 0.5 điểm

File đính kèm:

  • docDe KT Cuoi HKI mon toan.doc