Bài kiểm tra học kỳ II môn: Sinh Học - Trường THCS Phùng xá

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kỳ II môn: Sinh Học - Trường THCS Phùng xá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phùng xá	 	 Bài kiểm tra học kỳ II
Lớp 7	 	Môn: Sinh học
Họ & tên............................................................ 	 Thời gian : 45 phút	
	Điểm	Lời phê của thầy, cô giáo	
Đề bài:
Câu 1: (2đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng:
1/ Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống không là động vật biến nhiệt, đẻ trứng?
a) Chim, thú, bò sát.	c) Cá xương, lưỡng cư, bò sát.
	b) Thú, cá xương, lưỡng cư.	d) Lưỡng cư, cá xương, chim.
2/ Châu chấu, ếch đồng, Kanguru, thỏ, ngoài hình thức di chuyển khác còn chung một hình thức di chuyển là:
	a) Đi.	c) Bò.
	b) Nhảy đồng thời bằng hai chân.	d) Leo trèo bằng cách cầm nắm.
3/ Những nhóm động vật nào dưới đây không thuộc lớp cá?
	a) Cá voi, cá nhám, cá trích.	c) Cá ngựa, cá voi xanh, cá nhám.
	b) Cá chép, lươn, cá sấu.	d) Cá thu, cá đuối, cá bơn.
4/ Đặcđiểm nào dưới đây chứng tỏ cá voi thích nghi với đời sống hoàn toàn ở dưới nước?
Cơ thể hình thoi, cổ rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày.
Chi trước biến thành bơi chèo, vây đuôi nằm ngang bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc.
Đẻ con và nuôi con bằng sữa.
Cả a và b.
Câu 2 : (3 điểm) a) Vai trò của lưỡng cư đối với con người? 
 b) Đặc điểm của lớp chim ? Cho ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của lớp chim đối với con người?
Câu 3: (2 điểm) Giải thích sự tiến hoá hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ?
Câu 4 : (3 điểm) Nêu những biên pháp đấu tranh sinh học? Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ?
Bài làm

File đính kèm:

  • docKT HOC KY II.doc