Bài kiểm tra giữa học kì II lớp 1 môn Toán + Tiếng Việt

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra giữa học kì II lớp 1 môn Toán + Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên : ................................. Ngày 19 thỏng 3 năm 2010
Lớp : ..........................................
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC Kè II
Mụn Tiếng Việt Lớp 1
Lời phờ của thầy cụ giỏo
Điểm
I/ Đọc thành tiếng (7điểm)
II/ Đọc thầm và trả lời cõu hỏi 
Bài : Trường em sỏch Tiếng việt 1 tập 2 trang 46.
III/ Trả lời cõu hỏi.
Khoanh vào chữ cỏi đặt trước ý trả lời đỳng.
1. Trong bài Trường học được gọi là gỡ ?
 	A. Ngụi nhà thứ hai
B. Nơi trẻ em sinh ra.
C. Nơi em đến để vui chơi.
2. Trường học là ngụi nhà của em vỡ ...
A. Ở trường cú bố, mẹ.
B. Nơi em học được những điều tốt, điều hay.
C. Nơi cú nhiều đồ chơi.
3. Trong bài Trường em cú mấy cõu ?
A. 3 cõu
B. 4 cõu
C. 5 cõu
Họ và tên : ................................. Ngày 15 thỏng 3 năm 2010
Lớp : ..........................................
BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC Kè II
Mụn: Toỏn Lớp 1
Lời phờ của thầy cụ giỏo
Điểm
I/ Trắc nghiệm khách quan.
Câu 1:
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
a. Số lớn nhất là :
A. 18
B. 19
C. 20
b. Số bé nhất là :
A. 30
B. 10
C. 50
Câu 2:
a. Có mấy điểm ở trong hình vuông ?
A. 1
B. 2
C. 3
b. Có mấy điểm ở ngoài hình vuông ?
A. 3
B. 4
C. 5
. D
. M
. A
. B
. C
Câu 3 :
Phép tính điền đúng là :
A. 10 + 20 < 20 - 10
B. 30 + 30 = 60
C. 70 - 10 > 30 + 40
Câu 4 :
Kết quả của phép cộng : 40 + 50 là ;
A. 10
B. 50
C. 90
II/ Trắc nghiệm tự luận.
Câu 5 
Đặt tính rồi tính.
13 + 6
18 + 11
46 - 22
60 - 10
.............
...............
..............
.................
.............
...............
..............
.................
.............
...............
..............
.................
Câu 6 :
Đặt tính rồi tính.
16 - ......... = 10
10 + .............= 15
70 - ............= 50
40 + .......... = 60
Câu 7:
Điền dấu thích hợp vào ô trống ; +, - , =
70
20
50
40
Câu 8 :
Viết theo mẫu
	54 gồm 5 chục và 4 đơn vị : 54 = 50 + 4
	72 gồm ... chục và ... đơn vị : 72 = ..........
	63 gồm.... chục và ... đơn vị : 63 = ..........
Câu 9 :
Lớp em có 15 bạn nữ và 4 bạn nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiên bạn ?

File đính kèm:

  • docDe th GKII khoi 1 New.doc