Bài kiểm tra định kỳ – Môn Sinh học lớp 9

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kỳ – Môn Sinh học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRường THCS Đồng Lạng 
 Bài kiểm tra định kỳ– Môn sinh học lớp 9- PPCT 21
Thời gian : 45phút
 A Trắc nghiệm 
 Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất .
 Câu 1:( 1 điểm) ở Người 2n= 46. Một tế bào đang ở kỳ sau của nguyên phân có bao nhiêu NST đơn?
 a. 46; b. 23; c. 92; d. 138.(Mỗi ý0,25đ)
Câu 2: ( 1 điểm)Tại sao biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú trong sinh sản hữu tính?
Vì thông qua giảm phân đã tạo ra sự đa dạng phong phú của các giao tử do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của Gen.
Vì trong thụ tinh các giao tử kết hợp với nhau một cách ngẫu nhiên tạo nhiều tổ hợp Gen.
Vì trong giảm phân đã có nhiều biến đổi của Gen.
Cả câu a và b đúng.(Mỗi ý o,25đ)
Câu 3. ( 1 điểm) Bản chất của sự di truyền độc lập là gì?
Sự phân li độc lập của các NST..
Sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào cặp tính trạng kia.
Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do trong giảm phân và thụ tinh.
Cả câu a và b(mỗi ý0,25đ)
Câu. 4 (1 điếm) Loại ARN sau đây có chức năng truyên đạt thông tin di truyền?
 a. tARN; b. mARN; c. rARN; d. cả 3 loại ARN trên.(mỗi ýo,25đ)
 PhầnII: Tự luận.
 Câu 5. (4 điểm) Lai phân tích là gì? Lai phân tích có những ứng dụng gì?(Lập sơ đồ lai từ F1-F2)
 Câu 6.(2điểm)Hãy nêu bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ sau:
 Gen (1 đoạn ADN -> mARN -> prôtêni ->tính trạng
  Hết
 Đáp án :
 Phần trắc nghiệm (4 điểm)
 Câu 1 c, Câu2 d, Câu 3d,Câu 4 b
 Câu5 :4điểm Khái niệm lai phân tích(1 điểm):Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.Nừukết quả phép lai là đồng tínhthì cá thểmang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp trội,Còn kết quả phép lai phân tính thì cá thể có kiểu gen dị hợp(1đ)
 ỉng dụng phép lai phân tích :
-Trong sản xuất độ thuần chủng của giống ,nếu không thuần chủng xuất hiện tính trạng lặn mất tính đồng nhất và ổn định làm xuất hiện tính trạng xấu
-Để xác định độ thuần chủng của giống ta dùng phép lai phân tích(1đ)
Lập sơ đồ lai (2đ)
*Kiểu gen A A +a a (A màu đỏ , a màu trắng ). 
 A a(hoàn toàn màu đỏ gen tội A)
*Kiểu genA a +a a
1A a(hoa đỏ): 1a a (hoa tráng )
Câu 6 :2 đ
*gen(1đoạn ADN) là khuôn mẫu tổng hợp mARN
*mA RNlà khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi a xit amin thành prôtêin
* prôtêinbiểu hiện các tính trạng của cơ thể .
 Hết.. 

File đính kèm:

  • docDe KT Sinh 9 T21.doc
Đề thi liên quan