Bài kiểm tra định kỳ lần III lớp 1 năm học: 2013 - 2014 môn Toán

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kỳ lần III lớp 1 năm học: 2013 - 2014 môn Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tờn:Lớp:.
BÀI KIấ̉M TRA ĐỊNH KỲ LẦN III. LỚP 1
Năm học: 2013 - 2014
MôN: Toán
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Giáo viờn coi KT
Giáo viờn chṍm KT
Điờ̉m
Nhọ̃n xét của thõ̀y cụ
Bài 1. (1 điểm) Viết (theo mẫu):	
Viết số
Đọc số
54
Năm mươi tư
95
 .
Sỏu mươi tỏm
Bài 2. (1 điểm) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm (......)
a. 96....69 b. 19 + 0 ..12
c. 19 - 8 ....11 d. 70 - 10 . 60 + 20
Bài 3. (2 điểm) Khoanh vào chữ cỏi đặt trước ý trả lời đỳng của mỗi cõu sau:
a. Trong cỏc số : 91, 19, 27, 72. Số bộ nhất là:
	A. 91	B. 19	C. 27	D. 72
b. Số liền sau của 59 là :
	A. 69	B. 49	C. 60	D. 58
c. Hộp thứ nhất cú 20 cỏi bỏnh, hộp thứ hai cú 1 chục cỏi bỏnh. Hỏi cả hai hộp cú bao nhiờu cỏi bỏnh?
 A. 10 cỏi bỏnh	 B. 20 cỏi bỏnh 	 C. 40 cỏi bỏnh 	D. 30 cỏi bỏnh
d. Số 78 gồm:
A. 7 chục 8 đơn vị	B. 8 chục 7 đơn vị	
C. 7 chục 7 đơn vị	D. 8 chục 8 đơn vị
Bài 4. (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng cú độ dài 4 cm.
Bài 5. (2 điểm) Đặt tớnh rồi tớnh:
 a. 15 + 3 b. 17 – 5 c. 40 + 50 d. 70 - 30
Bài 6.(2 điểm) An cú 13 quả búng, Cường cú 2 quả búng. Hỏi cả hai bạn cú mấy quả búng ?
Bài giải
Bài 7. (1 điểm) Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi. Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiờu tuổi ?
Trả lời
 Tổng số tuổi của hai anh em 4 năm nữa là :.................
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIấ̉M TRA ĐỊNH KỲ LẦN III.LỚP 1
NĂM HỌC: 2013 – 2014
MễN: TOÁN
Bài 1: 1 điểm
 	Đỳng mỗi phần cho 0,5 điểm.
Viết số
Đọc số
54
Năm mươi tư
95
Chớn mươi lăm
 68
Sỏu mươi tỏm
Bài 2: 1 điểm. Đỳng mỗi phần cho 0,25 điểm.
 a. > 	b. >
 c. = 	d. <
Bài 3: 2 điểm: Khoanh đỳng mỗi phần cho 0,5 điểm
 	a. B 	b. C 	c. D 	 d. A
Bài 4: 1 điểm. Vẽ đỳng độ dài theo yờu cầu cho 1 điểm.
Bài 5: 2 điểm. Đỳng mỗi phộp tớnh cho 0,5 điểm
Bài 6: 2 điểm.
 Cả hai bạn cú số búng là:
13 + 2 = 15 (quả búng)	1,5 điểm
 Đỏp số: 15 quả búng 0,5 điểm
Bài 7: 1 điểm. Đỳng tổng số tuổi của hai anh em cho (1 điểm): 19 tuổi
MễN: TIẾNG VIỆT
Viết vần: Đỳng mỗi vần cho 0,25 điểm.
Viết từ: Đỳng mỗi từ cho 0,25 điểm. ( sai một chữ trong từ khụng cho điểm)
Viết đoạn văn: 5 điểm.
 - Trình bày bài viết đúng đặc điểm của đoạn thơ.
 - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn thơ: 5 điểm
 - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh đúng qui định): trừ 0,5 điểm.
*Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về cao độ, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình 
 bày bẩn.......bị trừ 1 điểm toàn bài.
Điền đỳng cho 1 điểm.
0,5 điểm: Đỳng mỗi chữ g hay gh cho 0,25 đ
0,5 điểm: Đỳng mỗi chữ l hay n cho 0,25 đ

File đính kèm:

  • docDe kiem tra dinh ky lan 3 Nam hoc 20132014.doc