Bài kiểm tra định kì môn Vật Lý 6 - Trường THCS Dương Thủy

doc4 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kì môn Vật Lý 6 - Trường THCS Dương Thủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Dương Thủy BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
Họ tên :  Môn : Vật lý 
Lớp : 6 Thời gian : 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
MÃ ĐỀ 01
Câu 1: GHĐ và ĐCNN của thước là gì? Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước sau:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Trọng lực là gì? Em hãy cho một ví dụ về trọng lực.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. Câu 3: Hãy nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng cách dùng bình chia độ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:
2m = cm e ) 2m2 =.. mm2
5g =.. mg f ) 3 tạ =  g
0,5m3 =.dm3 g ) 200 kg = ..yến
300g = kg. h ) 1m3 =lít
Câu 5: Một quả cân có khối lượng 3kg. Thì trọng lượng của quả cân đó là bao nhiêu? 
...
.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường THCS Dương Thủy BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 
Họ tên :  Môn : Vật lý 
Lớp : 6 Thời gian : 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
MÃ ĐỀ 02
Bài1: GHĐ và ĐCNN của thước là gì? Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thước sau:
...
.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Thế nào là hai lực cân bằng? Em hãy cho một ví dụ về hai lực cân bằng.
...
.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Hãy nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng cách dùng bình tràn?
...
.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống:
3m =cm e ) 1 tấn =.kg
4g = mg f ) 2 m3 = lít
0,8m3 = dm3 g ) 3 m2 = mm2
500g = kg. h ) 150kg = .yến
Bài 5: Một quả cân có khối lượng 5 kg. Thì trọng lượng của quả cân đó là bao nhiêu? 
...
.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docBai kiem tra.doc
Đề thi liên quan