Bài kiểm tra định kì giữa kì 1 - Lớp 1 môn: Toán - Trường tiểu học Đồng Ích B

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kì giữa kì 1 - Lớp 1 môn: Toán - Trường tiểu học Đồng Ích B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học đồng ích B
===========
Mã số: 01
Bài kiểm tra định kì giữa kì 1-lớp 1
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 35 phút
Họ và tên: ................................................................; lớp: ............................
Phần 1. Trắc nghiệm
Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
1. Cho:
1
Số cần điền vào ô trống là:
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
2. Cho:
0
1
 Số cần điền vào ô trống là:
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
3. Cho:
0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
Số cần điền vào ô trống là:
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
4-Hình bên có số hình vuông là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
-Hình bên có số hình tam giác là:
A. 3
B. 4
C5
D. 6
5. Dãy số nào viết theo thứ tự từ bé đến lớn:
A. 1; 2; 3; 5; 4; 6; 7; 0
B. 0; 1; 2; 4; 3; 5; 6; 7
C. 0;1; 2; 3; 5; 4; 6; 7;
 C. 0;1; 3; 4; 5; 6; 7.
 	 ÿ 
 ÿ ÿ
ÿ ÿ ÿ
6. ở Hình trên có số con chim là:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
7 . Kết quả của phép tính: 3 + 1 + 1 là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
8. Số lớn nhất trong các số: 2; 4; 7; 1; 9; 8 là:
A. 4
B. 7
C. 8
D. 9
9. Cho 5 = 2 + o. Số cần điền vào ô trống là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
10. Kết quả của phép cộng: 4 + 0 là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
MS: 01
11. Kết quả của phép trừ: 5 – 2 là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Phần 2: Tự luận:
12.Tính
1 + 2 = ............
3 + 2 = ............
4 + 1 = ............
1 + 4= ...........
4 + 0 = ..........
2 – 2 = ...........
4 – 0 = ............
5 – 4 = ...........
2 + 3 = ...........
1 + 3 = ...........
14. Điền dấu : , = vào chỗ chấm:
0 ...... 1
3 ...... 6
5 .... 5
9 ........ 7
9 ........ 10

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA DINH KI GK2.doc
Đề thi liên quan