Bài kiểm tra định kì giữa học kì năm học 2009 – 2010 môn: Toán - Lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kì giữa học kì năm học 2009 – 2010 môn: Toán - Lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD - ĐT  
Trường Th 
Điểm
Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Năm học 2009 – 2010
 Môn: Toán - lớp 1 ( Thời gian: 40 phút)
Họ và tên:
	Lớp:.
	Ngày kiểm tra:.
Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống
 2 3 10 8 5
 8 7 1 5 
Bài 2: Viết các số 4; 7; 5; 0; 2; 6; 10; 9 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Số
Bài 3: 	 ?
5 +	 = 5	 + 2 = 4
2 + 1 = 	 2+ = 5
Bài 4: Tính
+
-
+
+
	2	0	3	1
	1	4	1	3
 	 .......	 ....... ........ .......
Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ có dấu chấm
	1 + .....= 2	2 + .................= 5
	4 + 1 = 1 + ..............	.................+ 3 = 3
Bài 6: Điền dấu thích hợp (> , < , =) vào 
	2 + 0 	2	8 	 4 + 1
	1 + 4 	7	4 - 3 	0
Bài 7: Điền số vào ô trống
 Có 	hình tam giác	 Có	hình vuông
Đáp án biểu điểm môn Toán lớp 1
Bài 1: 1 điểm ( Điền đúng mỗi số được 0,1 điểm).
Bài 2: 1 điểm 
Bài 3: 1 điểm.
Bài 4: 2 điểm. Yêu cầu:Viết đúng kết quả, thẳng cột.
Bài 5. 2 điểm. Điền đúng mỗi số được 0, 5 điểm
Bài 6: 2 điểm Điền đúng mỗi dấu được 0, 5 điểm
Bài 7: 1 điểm.

File đính kèm:

  • docDe KT giua ki I mon Toan 1 Co dap an va bieu diem.doc