Bài kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán - Lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán - Lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên::....................................................................Lớp: 1 ....... Số phách: 
" Cắt phách theo đường này
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI LĂNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
TRƯỜNG: ..................................................... NĂM HỌC: .................................................
Điểm
Chữ kí của GK
	MÔN TOÁN - LỚP 1
 	Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
	Số phách:
	Bài 1: ( 2 điểm) Tính: 
4 
 +
2
8 
 - 
3
7 
 +
3
9 
 -
4
3 
 +
6
18 
 -
8
	Bài 2: (3 điểm) Số ? 
 	 9 = ........ + 4
	 5 = ........ + 2
	 4 = ........ + 4
	10 = 7 + .......
	 8 = 6 + .......
	 7 = 7 - .......
	Bài 3: (2 điểm)
	a) Khoanh tròn vào số lớn nhất:
	7 ; 3 ; 5 ; 9 ; 8
	b) Khoanh tròn vào số bé nhất:
	6 ; 2 ; 10 ; 3 ; 1
	Bài 4: (3 điểm) Viết phép tính thích hợp:
	Có: 6 cây
.........
.........
.........
.........
.........
	Trồng thêm: 2 cây
	Có tất cả: ....... cây ?

File đính kèm:

  • docCuoi ky I.doc