Bài kiểm tra định kì cuối kì 1 môn: Toán 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra định kì cuối kì 1 môn: Toán 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ..
Lớp: 1...
Bài kiểm tra định kì cuối kì 1
Môn: toán 1
Thời gian làm bài: 40 phút
Bài 1.Viết:
Số thích hợp vào chỗ chấm: 
1; 2 ; ... ; ... ; ...; 6; ... ; 8 ; 9 ; 10
Theo mẫu:
ỡỡ
ỡ
ỡỡ
ỡỡ
ỡỡỡ
ỡỡỡ
ỡỡỡỡ
ỡỡỡ
ỡỡỡ
ỡỡ
ỡỡ
ỡỡ
ỡỡ
3
...
....
....
...
Cách đọc số:
6: sáu
3: .
7: .
9: ..
8: .
Bài 2. Tính:
5 + 3 = ...
4 + 3 + 2 = ...
8 – 6 - 0 = ...
.
.
.
Bài 3. a. Viết các số 8, 5, 3, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn: ..
 Viết các số 3 ; 8 ; 7 ; 6 theo thứ tự từ lớn đến bé: ..
Bài 4. Hình ?
Có 5 hình ..
Có 4 hình 
Có 3 hình 
Bài 5. Điền dấu ( , = ) thích hợp vào chỗ ...
4 + 5 ... 9
8 - 2 ... 5
4 + 3 ... 8
7 – 2 ... 3 + 3
Bài 6. Số ?
4 + = 7
- = 5
3 + = 8
2 = 4
Bài 7. Viết phép tính thích hợp.
Có
: 5 quyển vở
 Được cho thêm
: 4 quyển vở
 Tất cả có
: . quyển vở
b.
=
7
=
7
HDC bài kiểm tra định kì giữa kì 1
Môn: Toán 1.
Bài 1.Viết: 2 điểm
a. Mỗi số đúng cho 0.1 điểm.
b. Theo mẫu: Viết đúng mỗi số cho 0.2 điểm
c. Ghi lại cách đọc đúng mỗi số cho 0.2 điểm
Bài 2. Tính: 2 điểm
	Làm đúng 3 phép tính cho 1 điểm
Bài 3: 1điểm:
Xếp đúng theo thứ tự từ bé đến lớn cho 0.5 điểm.
 Xếp đúng thứ tự từ lớn đến bé : cho 0.5 điểm. 
Bài 4: 1 điểm:
Gọi tên đúng 3 loại hình cho 1 điểm.
Bài 5: 1 điểm
	Mỗi phần đúng cho 0.25 điểm.
Bài 6: 1 điểm.
Mỗi phần đúng cho 0.25 điểm
Bài 7: 2 điểm
Viết phép tính đúng ( 5 + 4 = 9 ) cho 1 điểm.
Làm đúng mỗi phần cho 0.5 điểm.

File đính kèm:

  • docCK1HACHAI.doc