Bài kiểm tra cuối học kỳ I lớp 1 môn Toán năm học 2009 – 2010

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra cuối học kỳ I lớp 1 môn Toán năm học 2009 – 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I – LỚP 1
MÔN TOÁN
Năm học 2009 – 2010
Bài 1(1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm . . .
, , 3, 4, 5, , , , ,,
, , 6, 5, 4, , , , ,,
2, 4, 6, , , 
9, 7, 5, , , 
Bài 2( 2,5đ)
4 + 5 = 	7 + 3 = 	8 + 2 = 	3 + 5 = 	4 + 4 = 
8 - 4 = 	9 - 6 = 	10- 7 = 	8 - 8 = 	9 - 0 = 
Bài 3(2đ): Viết số thích hợp vào
 7 - = 	4 + = 10	9 – = 9	0 + = 8
 - 5 = 6	 - 7 = 0	5 + = 4+5	9 = -1
Bài 4(2đ)
>
=
<
	5 + 2 . 2 + 5	5 + 4  4 + 5	 9 – 6 ... 9 – 5
	7 + 3 . 7 + 2	8 + 0  0 + 8	10 – 10  3 - 3
Bài 5 (1,5đ) Viết phép tính thích hợp
Bài 6(1đ) Viết số thích hợp vào 
	Tất cả có  hình vuông 

File đính kèm:

  • docbo de toan 1.doc