Bài kiểm tra cuối học kì II năm học 2008 - 2009 môn Toán lớp 1

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra cuối học kì II năm học 2008 - 2009 môn Toán lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:.............................................
Lớp..... Trường TH Vạn Phúc
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2008-2009
Môn Toán lớp 
Điểm:
Thời gian làm bài 40 phút
	Giáo viên coi, chấm 1: ...........................................................
	Giáo viên coi, chấm 2: ...........................................................
BÀI LÀM
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính
	51 + 38	96 -4	62 – 12	4 + 35
Bài 2. (2 điểm) Điền dấu , =
	69......... 70	38 ......... 30 + 8
	87 .........85	94 ........... 90 + 5
Bài 3. (1,5 điểm) Đánh dấu (V) vào trước ý đúng
Hình bên có
a)	5 đoạn thẳng
	6 đoạn thẳng
	7 đoạn thẳng
b) 	2 hình tam giác
	3 hình tam giác
	4 hình tam giác
c) 	1 hình vuông
	2 hình vuông
	3 hình vuông
Bài 4. (2 điểm) Bài kiểm tra cuối năm, lớp 2A có 11 bạn đạt điểm 9 và 13 bạn đạt điểm 10. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn đạt điểm 9 và 10?
Bài 5.(1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
	Một tuần lễ có 5 ngày.
	Từ thứ hai đến thứ sáu có 5 ngày
	Hôm qua là thứ ba thì hôm nay là thứ hai.
	Mai là thứ bẩy thì hôm nay là thứ sáu.
	Ngày mai là chủ nhật thì hôm qua là thứ bẩy.
Bài 6. (1 điểm) Tính tổng của số bé nhất có 2 chữ số với số bé nhất có 1 chữ số.

File đính kèm:

  • doctoan 1 ck 2-0809.doc
Đề thi liên quan