Bài khảo sát chất lượng giữa học kỳ II năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 2

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 10/10/2018 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài khảo sát chất lượng giữa học kỳ II năm học 2011 - 2012 môn Toán lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG Tiểu Học
TT QUẤT LÂM
Bài khảo sát chất lượng giữa học kỳ II năm học 2011-2012
Môn Toán Lớp 2
Họ và tên: ......................... Lớp: ..... Trường: .........................................
Số phách:
Chữ ký của giám thị
1......
2..........
Số báo danh
Chữ ký của giám khảo
1..
2..
Số phách:
ĐIỂM
Bằng số
Bằng chữ
MễN TOÁN LỚP 2
	Thời gian: 40 phỳt (Khụng kể thời gian phỏt đề)	
Bài 1. Tính:
 	 a) 0 : 5 + 9 	b) 100 – 5 x 9
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Thừa số
9
2
9
Thừa số
3
3
4
Tích
10
27
Bài 3. Tìm y:
 a) y x 5 = 45 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Học sinh
 không được viết vào
khoảng này
Bài 4: Có 15 bông hoa cắm đều vào các lọ. Mỗi lọ có 5 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa?
Bài 5:	 Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm
 a, 21 ; 18 ; 15 ;  ;  ;
 b, 1 ; 4 ; 9 ;  ;  ;
Bài 6:
 Hình vẽ bên có:
 ............ hình tam giác.
 ............ hình tứ giác.
Hướng dẫn chấm kiểm tra giữa học kỳ II. Năm học 2011-2012
Môn Toán Lớp 2 
Bài 1: ( 2 điểm) 	 Đúng mỗi phần cho 1 điểm
Bài 2: (2điểm) 	Viết đúng mỗi số vào ô trống cho 0,5 điểm
Bài 3: (1 điểm) 	Làm đúng cho 1 điểm
Bài 4: (2 điểm) 
 	Câu trả lời và phép tính đúng cho 1,5 điểm
	Đáp số đúng cho 0,5 điểm
Bài 5: (2 điểm) - Viết đúng mỗi số vào chỗ chấm cho (0,5 điểm)
Bài 6: (1 điểm) 
Điền đúng cho 0,75 điểm
Điền đúng cho 0,25 điểm

File đính kèm:

  • docToan 2.doc