3 Đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 2

doc7 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 3 Đề kiểm tra học kì I môn Toán Lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Mụn Toỏn lớp 2 – Đề 1
(Thời gian làm bài: 40 phỳt)
Cõu 1: Tớnh nhẩm:
9 + 5 = ..	11 - 9 = ..	 9 + 2 = ..	
12 - 7 = ..	 5 + 7 = ..	15 - 6 = ..
14 – 8 = ..	 8 + 7 = .. 	18 - 9 = ..
Cõu 2: Đặt tớnh rồi tớnh:
29 + 35 	59 + 30 	63 - 28 	93 – 8
...........	...........	............	...........
...........	...........	............	............
...........	...........	............	...........
...........	...........	............	...........
Cõu 3: Ghi kết quả tớnh:
14 + 9 + 7 = ..	25 + 15 - 30 = ..
25 + 25 - 19 = ..	15 - 7 + 8 = ..
Cõu 4: Thựng lớn đựng được 64 l nước.Thựng bộ đựng được ớt hơn thựng lớn 14 l nước. Hỏi thừng bộ đựng được bao nhiờu l nước?
Bài giải :
...................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
 Cõu 5 : Tỡm x:
x + 8 = 41	 17 - x = 8
...........................	................................. 
...........................	 ..................................
...........................	 ..................................
Cõu 6 : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đỳng:
Số hỡnh tam giỏc trong hỡnh vẽ là : 
 4
 5
 6
 7
Đề 2
Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào đỏp ỏn đỳng :
Bài 1: ( 1 điểm)
Trong bến cú 15 ụ tụ, sau khi một sụ ụ tụ đó rời bếnthỡ trong bến cũn lại 8 ụ tụ.Hỏi cú bao nhiờu ụ tụ rời bến?
A. 7 ụ tụ	B. 8 ụ tụ	C. 23 ụ tụ	D. 24 ụ tụ.
Bài 2: ( 1 điểm)
 Trong cỏc khoảng thời gian sau, khoảng thời gian dài nhất là:
A. 1 thỏng	B. 2 tuần	C. 12 ngày	D. 1 giờ.
Bài 3: ( 1 điểm)
 a + .... = a.	Số điền vào chỗ chấm là:
A. 1	B. 0	C. 2	D. 10
Phần 2: Tự luận: 
Bài 1: ( 2 điểm)
Đặt tớnh rồi tớnh:
28 + 19	38 + 37
43 – 9	70 – 32
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Tỡm x ( 2 điểm )
a) x + 17 = 36	b) x – 27 = 37
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: ( 2 điểm)
Can nhỏ đựng 25 lớt nước mắm, can to đựng nhiều hơn can nhỏ 8 lớt nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiờu lớt nước mắm?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đề 3
Tớnh nhanh
7+ 9+ 8+ 6+ 1+ 2+ 4+ 3 = ? 12+ 15+ 19+ 5+ 1+ 8 = ?
Số?
17= 5+  28= 16 +. 9 =6 + .. 23+56 -75 67-43
19 = 12 + = 17+ = .+ 9 = 14 + . = 11+ .
3. Sắp xếp cỏc số sau theo thứ tự từ lớn đến bộ:
34, 43, 62, 56, 12, 21, 65, 26, 92, 29
4. Giải toỏn theo túm tắt sau :
 Tớ cú : 13 viờn bi 
 Tựng : 11 viờn bi 
Hỏi : 
 a. Tớ và Tựng cú ...........viờn bi 
 b. Tựng ớt hơn Tớ ..viờn bi 
5. Khoanh vào chữ đặt trước cõu trả lời đỳng :
a. Tổng của hai số 45 và 3 là :
 A. 75 B. 42 C. 15 D. 36
 b. Hiệu của hai số 56 và 2 là :
 A. 58 B. 76 C. 54 D. 36
6.Viết 
 a) Cỏc số gồm 2 chữ số cú hàng chục là 5. Xếp theo thứ tự từ bộ đến lớn :
 .....
 b) Cỏc số cú 2 chữ số cú hàng đơn vị là 9. Xếp theo thứ tự từ bộ đến lớn : 
7. Nhà bạn Tỳ cú một đàn gà. Sau khi mẹ bỏn đi 5 con gà thỡ cũn lại 43 con gà. Hỏi trước khi bỏn gà, nhà bạn Tỳ cú bao nhiờu con gà ? 
 Bài giải
Đề 3
Bài 1:
a) Tính hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:
 68 và 52 73 và 41 84 và 0
 .................. .................... ......................
 ................... ................... ......................
 .................... ................... ......................
 ................... ................... ......................
b) Tính
+
+
+
+
 28 38	68	48
 45 56	12	44
.............................................................................................................................
Bài 2:
 Cành trên có 19 quả chanh. Cành dưới có 27 quả chanh. Hỏi cả hai cành có bao nhiêu quả chanh?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Bài 3:
 Tuấn có 22 hòn bi. Bình có nhiều hơn Tuấn 15 hòn bi. Hỏi Bình có bao nhiêu hòn bi?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Cây tre dài dài 57 dm. Cây tre ngắn ngắn hơn cây tre dài 6 dm. Hỏi cây tre ngắn dài bao nhiêu đề - xi - mét?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 5:
 39 kg - 17 kg = ............... 99 kg - 77 kg = .................
 45 kg - 25 kg = ............... 85 kg - 33 kg = .................
 68 kg - 53 kg = ................ 47 kg - 26 kg = ..................
Bài 6: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ dưới để được hình mới có 3 hình tam giác và ba hình tứ giác.

File đính kèm:

  • docTong hop de thi Toan 2 Ky I.doc