2 Đề kiểm tra học kỳ II môn: Giáo dục công dân lớp 8

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Ngày: 26/08/2016 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 2 Đề kiểm tra học kỳ II môn: Giáo dục công dân lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ 1 – ĐỀ XUẤT
TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC 
Lớp: ..
Họ và tên: 
Số BD: ...............
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN: Giáo dục công dân 8
Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề)
Giám thị ký
Điểm 
Bằng chữ 
Giám khảo ký 
Lời phê 
(Học sinh làm bài ngay vào giấy kiểm tra này)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) – Mỗi câu đúng 0,5 điểm. 
Câu 1: HIV/AIDS có liên hệ chặt chẽ với nhóm tệ nạn xã hội nào sau đây:
a. Uống rượu, hút thuốc 	b. Đánh bạc, cá độ bóng đá.
c. Ma túy, mại dâm 	d. Đua xe trái phép, mê tín dị đoan
Câu 2: Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với những.. do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra.
a. tình huống 	b. bệnh tật 	c. tai nạn 	d. nguy cơ
Câu 3: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tai sản là quyền:
a. chiếm hữu 	b. chiếm đoạt 	c. chiếm dụng 	d. định đoạt
Câu 4: Trong các tệ nạn sau , tệ nạn nào là tệ nạn nguy hiểm nhất ?
A. Cờ bạc	B. Quay cốp , gian lận trong thi cử .
C. Nghiện rượu	D. Tiêm chích ma tuý.
Câu 5: Nếu thấy có người phá hoại tài sản chung của nhà trường em sẽ :
A. Tìm cách báo cho bảo vệ nhà trường	B. Làm như không thấy và bỏ đi
D. Cùng tham gia vào việc làm của người đó	C. Sợ hãi bỏ đi 
 Câu 6: Hãy nối kiến thức cột A với cột B cho phù hợp ? 
Cột A
Cột B
A + B
1. Đất đai , rừng , khoáng sản .
2. Cổ vật mà cá nhân tìm thấy khi đào được trong khu vực nhà mình.
3. Công viên , bệnh viện .
4. Xe máy do cá nhân trúng thưởng.
a . Lợi ích công cộng .
b . Tài sản công dân .
c . Tài sản Nhà nước .
1 +
2 +
3 +
4 +
B/ PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: Bản chất của pháp luật? Vai trò của pháp luật? ( 1 điểm)
Câu 2: Nêu ảnh hưởng của tệ nạn xã hội đến cuộc sông? ( 2 điểm)
Câu 3: Hiến pháp là gì? Nêu một số nội dung cơ bản Hiến pháp 1992? ( 3 điểm)
Câu 4: Bạn A là con nhà khá giả, có đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng không lo học tập mà lại nghe lời bạn bè xấu rủ rê, vì vậy A đã nghiện ma túy, Bố mẹ A rất đau khổ khi biết tin này. Theo em, bố mẹ A phải làm gì để giúp con cai nghiện tốt? Ngoài bố me, A còn cần sự giúp đỡ của ai nữa? Nếu là bạn của A, em sẽ làm gì? ( 1 điểm)
ĐỀ 2 – ĐỀ XUẤT
TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC 
Lớp: ..
Họ và tên: 
Số BD: ...............
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN: Giáo dục công dân 8
Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề)
Giám thị ký
Điểm 
Bằng chữ 
Giám khảo ký 
Lời phê 
(Học sinh làm bài ngay vào giấy kiểm tra này)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) – Mỗi câu đúng 0,5 điểm. 
Câu 1: Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với những.. do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra.
a. tình huống 	b. bệnh tật 	c. tai nạn 	d. nguy cơ
Câu 2: Trong các tệ nạn sau , tệ nạn nào là tệ nạn nguy hiểm nhất ?
A. Cờ bạc	B. Quay cốp , gian lận trong thi cử .
C. Nghiện rượu	D. Tiêm chích ma tuý.
Câu 3: Nếu thấy có người phá hoại tài sản chung của nhà trường em sẽ :
A. Tìm cách báo cho bảo vệ nhà trường	B. Làm như không thấy và bỏ đi
D. Cùng tham gia vào việc làm của người đó	C. Sợ hãi bỏ đi 
Câu 4: HIV/AIDS có liên hệ chặt chẽ với nhóm tệ nạn xã hội nào sau đây:
a. Uống rượu, hút thuốc 	b. Đánh bạc, cá độ bóng đá.
c. Ma túy, mại dâm 	d. Đua xe trái phép, mê tín dị đoan
Câu 5: Hãy nối kiến thức cột A với cột B cho phù hợp ? 
Cột A
Cột B
A + B
1. Đất đai , rừng , khoáng sản .
2. Cổ vật mà cá nhân tìm thấy khi đào được trong khu vực nhà mình.
3. Công viên , bệnh viện .
4. Xe máy do cá nhân trúng thưởng.
a . Lợi ích công cộng .
b . Tài sản công dân .
c . Tài sản Nhà nước .
1 +
2 +
3 +
4 +
Câu 6: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tai sản là quyền:
a. chiếm hữu 	b. chiếm đoạt 	c. chiếm dụng 	d. định đoạt
B/ PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: HIV là gì? AIDS là gì? ( 1 điểm)
Câu 2: Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Nêu điều 2 trong luật báo chí? ( 2 điểm)
Câu 3: Quyền sở hữu của công dân bao gồm những quyền nào? Công dân có nghĩa vụ gì trong việc tôn trọng quyền sở hữu của người khác? ( 3 điểm)
Câu 4: Nhà anh Thành gần một cơ sở giữ trẻ. Anh thường xuyên chứng kiến cảnh bảo mẫu có những hành vi bạo hành đối với các cháu bé được trông giữ tại cơ sở đó. Anh Thành đang phân vân không biết nên sử dụng quyền khiếu nại hay quyền tố cáo để ngăn chặn hành vi bạo hành của bảo mẫu đối với các cháu nhỏ. Theo em, anh Thành nên sử dụng quyền nào? Tại sao? ( 1 điểm)

File đính kèm:

  • docCD 8.doc