2 Đề kiểm tra học kỳ II môn: Giáo dục công dân lớp 7

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Ngày: 26/08/2016 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 2 Đề kiểm tra học kỳ II môn: Giáo dục công dân lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ 1 – ĐỀ XUẤT
TRƯỜNG THCS HỒI ĐỨC 
Lớp: ..
Họ và tên: 
Số BD: ...............
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 NĂM HỌC: 2012-2013
MƠN: Giáo dục cơng dân 7
Thời gian: 45 phút (Khơng kể phát đề)
Giám thị ký
Điểm 
Bằng chữ 
Giám khảo ký 
Lời phê 
(Học sinh làm bài ngay vào giấy kiểm tra này)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) – Mỗi câu đúng 0,5 điểm. 
Câu 1: Gia đình, nhà trường và xã hội đều khuyến khích trẻ em học tập tơt và tạo điều kiện để trẻ em phát triển năng khiếu. Điều đĩ thể hiện quyền nào của trẻ em?
a. Quyền được chăm sĩc 	b. Quyền được bảo vệ
c. Quyền được giáo dục 	d. Quyền được vui chơi giải trí
Câu 2: Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào cột tương ứng.
Nội dung
đúng
sai
1. Tài nguyên thiên nhiên là vơ tận khơng cần phải khai thác hợp lí.
2. Ơ nhiễm mơi trường là vấn nạn mang tính chất tồn cầu
3. Lứa tuổi học sinh chưa thể làm gì để bảo vệ mơi trương.
4. Mơi trường bị tàn phá là nguyên nhân dẫn tới sự bất thường của thiên tai trong những năm gần đây.
5. Mơi trường thế giới hiện nay thực sự đáng báo động và đang đe dọa sự sống của con người trên Trái Đất.
Câu 3: Những sản phẩm tinh thần, vật chất cĩ giá trị lịch sử, văn hĩa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác được gọi là:
a. truyền thống văn hĩa 	b. di sản văn hĩa
c. giá trị văn hĩa 	d. Thành tựu văn hĩa
Câu 4: Cơ quan nào đảm bảo việc tơn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật?
a. Quốc hội 	b. Chính phủ
c. Tịa án nhân dân 	d. Viện kiểm sát nhân dân
Câu 5: Câu tục ngữ: “ Con dại cái mang” muốn nĩi đến trách nhiệm của ai đối với trẻ em?
a. Nhà nước 	 b. Nhà trường
c. Xã hội 	 d. Gia đình
Câu 6: Đâu là nguyên nhân chính yếu nhất dẫn tới ơ nhiễm mơi trường?
a. Thiên tai 	b. Phát triển kinh tế quá nhanh
c. Thiếu ý thức bảo vệ mơi trường 	d. Khai thác tài nguyên quá mức.
B/ PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: ( 1 điểm) Di sản văn hĩa là gì? Lấy ví dụ?
Câu 2: ( 2 điểm) Tín ngưỡng là gì? Tơn giáo là gì? Quyền tự do tín ngưỡng, tơn giáo cĩ nghĩa như thế nào?
Câu 3: ( 3 điểm) Nêu quyền được bảo vệ, quyền chăm sĩc, và giáo dục của trẻ em? Bổn phận của trẻ em?
Câu 4: ( 1 điểm) Trong quá trình đào mĩng làm nhà, ơng A đã phát hiện một trống đồng cổ. Vợ ơng A muốn bán chiếc trống đĩ cho một nhà buơn đồ cổ nổi tiếng ở địa phương. Con trai của ơng thì khuyên ơng nên nộp chiếc trống đồng cho bảo tàng ở địa phương. 
- Theo em, ơng A nên nghe theo lời khuyên của ai? Tại sao?
ĐỀ 2 – ĐỀ XUẤT
TRƯỜNG THCS HỒI ĐỨC 
Lớp: ..
Họ và tên: 
Số BD: ...............
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 NĂM HỌC: 2012-2013
MƠN: Giáo dục cơng dân 7
Thời gian: 45 phút (Khơng kể phát đề)
Giám thị ký
Điểm 
Bằng chữ 
Giám khảo ký 
Lời phê 
(Học sinh làm bài ngay vào giấy kiểm tra này)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) – Mỗi câu đúng 0,5 điểm. 
Câu 1: Những sản phẩm tinh thần, vật chất cĩ giá trị lịch sử, văn hĩa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác được gọi là:
a. truyền thống văn hĩa 	b. di sản văn hĩa
c. giá trị văn hĩa 	d. Thành tựu văn hĩa
Câu 2: Gia đình, nhà trường và xã hội đều khuyến khích trẻ em học tập tơt và tạo điều kiện để trẻ em phát triển năng khiếu. Điều đĩ thể hiện quyền nào của trẻ em?
a. Quyền được chăm sĩc 	b. Quyền được bảo vệ
c. Quyền được giáo dục 	d. Quyền được vui chơi giải trí
Câu 3: Hãy chọn phương án đúng, sai bằng cách đánh dấu (X) vào cột tương ứng.
Nội dung
đúng
sai
1. Tài nguyên thiên nhiên là vơ tận khơng cần phải khai thác hợp lí.
2. Ơ nhiễm mơi trường là vấn nạn mang tính chất tồn cầu
3. Lứa tuổi học sinh chưa thể làm gì để bảo vệ mơi trương.
4. Mơi trường bị tàn phá là nguyên nhân dẫn tới sự bất thường của thiên tai trong những năm gần đây.
5. Mơi trường thế giới hiện nay thực sự đáng báo động và đang đe dọa sự sống của con người trên Trái Đất.
Câu 4: Đâu là nguyên nhân chính yếu nhất dẫn tới ơ nhiễm mơi trường?
a. Thiên tai 	b. Phát triển kinh tế quá nhanh
c. Thiếu ý thức bảo vệ mơi trường 	d. Khai thác tài nguyên quá mức.
Câu 5: Cơ quan nào đảm bảo việc tơn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật?
a. Quốc hội 	b. Chính phủ
c. Tịa án nhân dân 	d. Viện kiểm sát nhân dân
Câu 6: Câu tục ngữ: “ Con dại cái mang” muốn nĩi đến trách nhiệm của ai đối với trẻ em?
a. Nhà nước 	 b. Nhà trường
c. Xã hội 	 d. Gia đình
B/ PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: ( 1 điểm) Câu tục ngữ: “ Việc hơm nay chớ để ngày mai” khuyên chúng ta điều gì?
Câu 2: ( 2 điểm) Thế nào là di sản văn hĩa vật thể? Di tích lịch sử? Danh lam thắng cảnh? Lấy ví dụ? 
Câu 3: ( 3 điểm) Mỗi chúng ta phải làm gì trong việc tơn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tơn giáo của người khác? Mê tín dị đoan là gì?
Câu 4: ( 4 điểm) Bạn A là học sinh lớp 7, bạn đã xin bố mẹ cho vào chùa để đi tu nhưng bố mẹ của bạn đã kịch liệt phản đối. Bạn A cho rằng, bố mẹ mình đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tơn giáo của cơng dân khi cản trở bạn đi tu. Bạn quyết định sẽ đi tu mà khơng cần sự đồng ý của bố mẹ.
- Theo em, trong trường hợp này nhà chùa cĩ nhận bạn A vào tu hay khơng? Tại sao?

File đính kèm:

  • docCD 7.doc