2 Đề kiểm tra học kỳ II môn: Giáo dục công dân lớp 6

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Ngày: 26/08/2016 | Lượt xem: 724 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 2 Đề kiểm tra học kỳ II môn: Giáo dục công dân lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC 
Lớp: ..
Họ và tên: 
Số BD: ...............
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN: GDCD 6
Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề)
Giám thị ký
Điểm 
Bằng chữ 
Giám khảo ký 
Lời phê 
(Học sinh làm bài ngay vào giấy kiểm tra này)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi câu đúng 0.5 điểm.
Câu 1. Theo em trường hợp nào dưới đây không phải là công dân Việt Nam :
	A. Là người dân tộc thiểu số sống ở Việt Nam .
	B. Là người nước ngoài công tác nhiều năm tại Việt Nam .
	C. Là người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam .
	D. Người Việt Nam dưới 18 tuổi .
Câu 2. Hãy nối các ý ở cột A tương ứng với các ý ở cột B 
A
B
A - B
1. Biển báo hiệu lệnh 	a. Hình tròn , viền đỏ , màu trắng 
2. Biển báo nguy hiểm 	b. Hình tròn , nền xanh lam 
3. Biển báo cấm 	c. Hình tam giác đều , viền đỏ , nền vàng 
4. Người tham gia giao thông
a. Hình tròn , viền đỏ , nền màu trắng 
b. Hình tròn , nền xanh lam 
c. Hình tam giác đều , viền đỏ , nền vàng 
d. Tuân theo tín hiệu đèn , biển báo , vạch kẻ đường
1-
2-
3-
4-
Câu 3. Các quyền cơ bản của trẻ em được quy định có mấy nhóm:
 	a.4	b.5	c.6	d.7
Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông?
a. Dân số đông	b. Đường hẹp
c. Chấp hành luật giao thông kém.	d.Cà 3 ý trên.
Câu 5. Theo em, việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyền của trẻ em? 
A. Cho trẻ đi học muộn hơn so với tuổi quy định.
B. Vận động trẻ em nghỉ học ở nhà làm nương rẫy.
C. Trẻ em đúng tuổi quy định đều được đến trường.
D. Cha mẹ nuông chiều con mọi thứ.
Câu 6. Theo em, hành vi nào dưới đây là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Bắt người khi có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
B. Đánh người do có thù hằn cá nhân.
C. Xử lý người vi phạm trật tự an toàn giao thông
D. Bắt giữ kẻ cướp giật trên đường phố.
B/ PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Công dân là gì? Theo em, căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước?
Câu 2: ( 2 điểm) Hãy cho biết việc học tập đối với mỗi người có ý nghĩa như thế nào? Nếu không được học tập thì sẽ bị thiệt thòi như thế nào?
Câu 3: ( 3 điểm) Hãy trình bày qui định của pháp luật về bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân?
ĐỀ 2
TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC 
Lớp: ..
Họ và tên: 
Số BD: ...............
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
 NĂM HỌC: 2012-2013
MÔN: GDCD 6
Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề)
Giám thị ký
Điểm 
Bằng chữ 
Giám khảo ký 
Lời phê 
(Học sinh làm bài ngay vào giấy kiểm tra này)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi câu đúng 0.5 điểm.
Câu 1. Hãy nối các ý ở cột A tương ứng với các ý ở cột B 
A
B
A - B
1. Biển báo hiệu lệnh 	a. Hình tròn , viền đỏ , màu trắng 
2. Biển báo nguy hiểm 	b. Hình tròn , nền xanh lam 
3. Biển báo cấm 	c. Hình tam giác đều , viền đỏ , nền vàng 
4. Người tham gia giao thông
a. Hình tròn , viền đỏ , nền màu trắng 
b. Hình tròn , nền xanh lam 
c. Hình tam giác đều , viền đỏ , nền vàng 
d. Tuân theo tín hiệu đèn , biển báo , vạch kẻ đường
1-
2-
3-
4-
Câu 2. Các quyền cơ bản của trẻ em được quy định có mấy nhóm:
 	a.4	b.5	c.6	d.7
Câu 3. Theo em, hành vi nào dưới đây là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Bắt người khi có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
B. Đánh người do có thù hằn cá nhân.
C. Xử lý người vi phạm trật tự an toàn giao thông
D. Bắt giữ kẻ cướp giật trên đường phố.
Câu 4. Theo em, việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyền của trẻ em? 
A. Cho trẻ đi học muộn hơn so với tuổi quy định.
B. Vận động trẻ em nghỉ học ở nhà làm nương rẫy.
C. Trẻ em đúng tuổi quy định đều được đến trường.
D. Cha mẹ nuông chiều con mọi thứ.
Câu 5. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông?
a. Dân số đông	b. Đường hẹp
c. Chấp hành luật giao thông kém.	d.Cà 3 ý trên.
Câu 6. Theo em trường hợp nào dưới đây không phải là công dân Việt Nam :
	A. Là người dân tộc thiểu số sống ở Việt Nam .
	B. Là người nước ngoài công tác nhiều năm tại Việt Nam .
	C. Là người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam .
	D. Người Việt Nam dưới 18 tuổi .
B/ PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: ( 1 điểm) Pháp luật nước ta quy định quyền và nghĩa vụ học tập như thế nào?
Câu 2: ( 2 điểm) Hãy cho biết nhà nước và công dân có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 3: ( 3 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của việc Nhà nước ta ban hành luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân? Từ đó hãy nêu lên trách nhiệm của mỗi công dân đối với những quyền trên?
Câu 4 : ( 1 điểm) Cầm lá thư của Nạm ( con trai của bác Năm gửi về cho gia đình) Hương dự định mở ra xem vì muốn biết anh Nam muốn nói gì để nhanh chóng báo lại cho bác Năm. Do bị tai nạn nên bác Năm bị mù cả hai mắt, đang phải điều trị tại bệnh viện.
Theo em, nếu Hương thực hiện ý định đó thì có vi phạm luật bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín không? Vì sao?

File đính kèm:

  • docCD 6.doc