10 bộ đề Toán học ôn luyện học sinh giỏi lớp 1

doc5 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 10 bộ đề Toán học ôn luyện học sinh giỏi lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10 BỘ ĐỀ TOÁN ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 1
BỘ ĐỀ 1
Họ và tên học sinh Nguyễn Nhật Tiến lớp 1/3
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống
a
65
48
29
18
b
20
10
0
0
a + b
85
58
49
38
28
a - b
45
0
25
Bài 2: 
> 15 + 33	65 – 25 95 - 15	 40 + 40 
< 
= 81 + 17 95 + 4 32 + 15 	 93 – 83 +40 
Bài 3: Số ?
 28 + 10 - = 13 43 + - 56 = 12 - 21 + 12 = 82 
Bài 4: Bạn Trinh có 24 viên bi, Trinh cho Lan 3 viên bi rồi cho Hương 1 viên bi. Hỏi Trinh còn bao nhiêu viên bi?
Bài 5: Bạn Trinh có 24 viên bi. Bạn Lan có ít hơn bạn Trinh 2 viên bi. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?
Bài 5: Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu hình tam giác
Hình vẽ có..hình tam giác 
10 BỘ ĐỀ TOÁN ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 1
BỘ ĐỀ 2
Họ và tên học sinh......................................................lớp...........
Bài 1: Viết số bé nhất có một chữ số .
 Viết số lớn nhất có hai chữ số .
 Viết số liền trước số lớn nhất có hai chữ số..
 Viết số liền sau số bé nhất có hai chữ số
Bài 2: Số?
a) 11 + + 37 = 99 b) 62 - + 46 = 88 c) 27 + 51 - = 64
Bài 3: Tìm một số biết rằng số đó trừ đi 20 rồi cộng với 39 thì được kết quả bằng 59
Bài 4: Tổ em có 12 bạn, trong đó có 5 bạn gái. Hỏi số bạn trai tổ em nhiều hơn bạn gái là bao nhiêu
Bài 5: vẽ 5 điểm ở trong hình tam giác và ở ngoài hình tròn
10 BỘ ĐỀ TOÁN ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 1
BỘ ĐỀ 3
Họ và tên học sinh......................................................lớp..................
Bài 1: > , <, =
1+ 6 + 11 2 + 14 + 2
22 + 2 + 3 5 + 20 + 1
62 + 15 – 30 62 + 30 – 42
49
Bài 2: Số? 
 a) + 9 - 26 + 0
0
 b) - 30 + 15 - 39
Bài 3. Sắp xếp các số 68, 49, 72, 56, 23, 81, 90
a, theo thứ tự tăng dần.
..
b, theo thứ tự giảm dần.
..
Bài 4. Bạn Ngọc có 47 viên bi, bạn Ngọc có nhiều hơn bạn Hoàng 15 viên bi. Hỏi cả hai bạn Ngọc và Hoàng có tất cả bao nhiêu viên bi
Bài 5: Hình vẽ dưới có bao nhiêu hình tam giác
Có ............hình tam giác
10 BỘ ĐỀ TOÁN ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 1
BỘ ĐỀ 4
Họ và tên học sinh.......................................................lớp ..............
Bài 1. Tính
74 – 34 + 10 = ....... b) 60 + 10 – 50 = ........
 c) 53 + 15 – 88 = ....... d) 90 + 9 – 98 = ..........
Bài 2. Số?
46
	- 20	+ 21	- 45	 + 98
Bài 3. 
Viết số lớn nhất có hai chữ số khác nhau : ......................
Viết số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau: ....................
Bài 4. Trong ô tô có 21 hành khách. Đến một bến có 6 người lên và 5 người xuống. Hỏi ô tô còn có bao nhiêu hành khách.
 Bài giải
Bài 5. Cho hình dưới:
Có bao nhiêu hình tam giác:
Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng nữa để hình trên có 6 hình tam giác
10 BỘ ĐỀ TOÁN ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 1
BỘ ĐỀ 5
Họ và tên học sinh..............................................lớp..................
Bài 1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ tăng dần.
68, 49, 72, 56, 23, 81, 90
..
Bài 2. Số ?
 + 24 – 83 = 12
 69 - + 10 = 50
 39 +	 - 15 = 24
Bài 3. Viết tất cả các số có hai chữ số mà cộng hai chữ số của mỗi số được kết quả là 4
Các số đó là: .....................................................................................................................
Bài 4. Bạn Phước có 14 viên bi, bạn Hạnh có ít hơn bạn Phước 3 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi? 
Bài 5. Cho hình bên:
Có .............hình vuông
Có ............ hình chữ nhật
Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng nữa 
 để trên hình có 5 hình vuông và 4 hình chữ nhật

File đính kèm:

  • docbdafghs.doc